Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Ciechanowie

Wakacyjny konkurs plastyczny „Bezpieczny pieszy”

Startuje, organizowany przez miasto, konkurs plastyczny „Bezpieczny pieszy” skierowany do dzieci i młodzieży z Ciechanowa. Jest to przedsięwzięcie w ramach projektu, zakładającego zamontowanie na przejściach dla pieszych m.in. „kocich oczek”, na który miasto pozyskało dofinansowanie. Prace można składać do 4 sierpnia. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z dwóch grup wiekowych: 7-11 lat oraz 12-18 lat. Warunkiem udziału jest samodzielne przygotowanie pracy plastycznej w formacie A3, w dowolnej technice. Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę. Prace należy składać do Urzędu Miasta Ciechanów (ul. Wodna 1, pokój 209) do 4 sierpnia. Złożenie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu i zgodą na związane z nim przetwarzanie danych osobowych.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 11 sierpnia. Oceny prac dokona komisja, która będzie brała pod uwagę zgodność pracy z tematem, walory artystyczne, kreatywność, samodzielność. W każdej kategorii wiekowej nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca. Za pierwsze miejsce nagrodą jest kask ochronny na rower, plecak, torba sportowa, za drugie i trzecie – plecak i torba sportowa. Laureaci zostaną telefonicznie powiadomieni o miejscu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród. Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie konkursu, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej UM Ciechanów.