Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Ciechanowie

Ola i Marta – parlamentarzystki-juniorki XXIII sesji SDiM

„Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej” to temat przewodni XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która odbyła się 1 czerwca w Sejmie. W sesji uczestniczyły posłanki – Aleksandra Klimkiewicz i Marta Klimkiewicz, uczennice klasy III bi – liderki naszej społeczności, zaangażowane w ważne sprawy społeczne naszej „małej ojczyzny”. Ich obecność w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej  to zasłużona nagroda za najwyżej ocenioną pracę w bardzo ważnym temacie, który służy odkrywaniu prawdy o Polsce, o polskich bohaterach, o naszej społeczności. Organizatorem XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży była Kancelaria Sejmu.

Współorganizatorami wydarzenia byli Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Pamięci Narodowej. Główny cel SDiM to przekazanie uczestnikom projektu wiedzy na temat zasad funkcjonowania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i procesu legislacyjnego oraz promowanie wśród młodych ludzi postaw obywatelskich, a także zachęcenie ich do działalności na rzecz społeczności lokalnych już na etapie realizacji zadania rekrutacyjnego. 

Gratulujemy młodym posłankom i życzymy im sukcesów w dalszej działalności w przestrzeni publicznej! Obejrzyjcie ich drogę do Sejmu.

 

 

 

Zobacz relacje na stronie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej