Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Ciechanowie

Twoja krew, moje życie

Nasze Gimnazjum współuczestniczyło w akcji edukacyjnej „Twoja krew, moje życie”, organizowanej w ramach programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020. W szkole przeprowadzono zajęcia z zakresu honorowego krwiodawstwa wśród uczniów klas II na temat „Dlaczego powinniśmy oddawać krew?”. Uczniom rozdano pakiety edukacyjne, które przekazało nam Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Po przesłaniu raportu z realizacji zadań edukacyjnych w tym zakresie, szkoła otrzyma Certyfikat szkoły promującej honorowe krwiodawstwo. Koordynatorem projektu w szkole jest pani Małgorzata Nowakowska, nauczycielka biologii.