historia

Nasze gimnazjum powołane zostało do istnienia Uchwałą Rady Miasta nr 12/II/99 z 25 lutego 1999r. Uroczyste wręczenie aktu założenia szkoły dyrektorowi przez Prezydenta Miasta Marka Gąsiorowskiego odbyło się 31.03.1999r. Siedzibą gimnazjum stał się budynek Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Czarnieckiego 40.

Pierwsze dni września 2000 roku były szczególne w krótkiej historii Gimnazjum nr 4. 01.09.2000r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku. Tak doniosłe wydarzenie było pretekstem do odwiedzin wielu dostojnych gości: pana ministra Edwarda Szymańskiego – podsekretarza stanu w kancelarii Prezydenta RP, pana Zbigniewa Siemiątkowskiego – posła na Sejm, związanego od lat z ziemią ciechanowską, panią Monikę Różycką – członka Zarządu i Dyrektora Marketingu Nationale Nederlanden.

W dniu 3 września 2000r. naszą szkołę odwiedził Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej – Aleksander Kwaśniewski, by przekazać na ręce dyrektora wyposażenie pracowni internetowej. Prezydent oraz biorący w tym ważnym dla nas wydarzeniu udział inni znamienici goście złożyli pamiątkowe wpisy w Kronice Szkoły.

Decyzję, że Gimnazjum nr 4 w Ciechanowie będzie nosiło imię Książąt Mazowieckich, podjęto po przeprowadzeniu referendum wśród uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. Wybór całej społeczności szkolnej spotkał się z pozytywną opinią Rady Miasta, która podjęła uchwałę o nadaniu Gimnazjum nr 4 w Ciechanowie imienia Książąt Mazowieckich w dniu 21 czerwca 2001r. Podejmując decyzję o wyborze patrona, nasi gimnazjaliści postawili na historię, tradycję, wykazali bardzo emocjonalny związek z własnym regionem, z rodzinnym miastem.

Od roku szkolnego 2003/2004 w naszej szkole funkcjonują klasy integracyjne. Uczą się w nich osoby niepełnosprawne. Klasy te są mniejsze, liczą najwyżej 20, osób może w nich uczyć się pięcioro uczniów niepełnosprawnych. Dodatkowo w każdej klasie integracyjnej na większości lekcji w procesie edukacyjnym uczestniczy dwóch nauczycieli – nauczyciel przedmiotu oraz pedagog specjalny. Dzięki integracji uczymy się nie tylko wiedzy z zakresu treści programowych realizowanych w szkole, ale również tolerancji, akceptacji, szacunku, gotowości służenia pomocą, otwartości na potrzeby innych

Uchwałą Rady Miasta z dnia 24 lutego 2005 nr 287/XXVII/2005 w roku szkolnym 2005/2006 razem ze Szkołą Podstawową nr 7, z którą dzielimy jeden budynek, utworzyliśmy Miejski Zespół Szkół nr 2 w Ciechanowie.

Nasze gimnazjum to miejsce, gdzie spotyka się kolega z kolegą, uczeń z nauczycielem. Współpracujemy w celu poznania siebie i otaczającego świata. Między młodzieżą a dorosłymi toczy się ciągły dialog. Wymieniamy się doświadczeniami, rozmawiamy, dyskutujemy o tym co nas interesuje, co jest nam bliskie, co czasami sprawia trudności. Chcemy wciąż odkrywać i wiedzieć więcej. Mamy niezwykle bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Są tu nie tylko zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności, ale również wiele propozycji dla uczniów zdolnych i chcących rozwijać swoje zainteresowania. Czujemy się ze sobą dobrze, bo staramy się wzajemnie szanować.