nauczyciele

 

Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół nr 2

mgr Aldona Krzywicka

 

Wicedyrektorzy

mgr Wioletta Kazimierska

mgr Arkadiusz Chełmiński

mgr Marcin Stępień

 

 

Nauczyciele pracujący w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4

w Ciechanowie

 

Nauczyciele przedmiotów:

 

 Język polski

mgr Joanna Godlewska - nauczyciel dyplomowany

mgr Joanna Holm - nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Komorowska - nauczyciel dyplomowany

mgr Agnieszka Wenda - nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Włodarska - nauczyciel mianowany

 

 Historia

mgr Lidia Symołon - nauczyciel dyplomowany

mgr Jacek Pawłowski - nauczyciel dyplomowany

mgr Violetta Romanowska - nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Tyczyńska - nauczyciel dyplomowany

 

 Wiedza o społeczeństwie

mgr Justyna Molkowska - nauczyciel dyplomowany

 

 Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Sylwia Borcz - nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Nowakowska - nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Rzeczkowska - nauczyciel mianowany

 

Język niemiecki

mgr Barbara Derbin - nauczyciel dyplomowany

mgr Wioletta Kazimierska - nauczyciel dyplomowany

mgr Monika Nawrocka - nauczyciel dyplomowany

mgr Katarzyna Pichola – Kwiatkowska - nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Szymańczyk - nauczyciel dyplomowany

 

Język angielski

mgr Marzena Czekałowska - nauczyciel kontraktowy

mgr Patrycja Imielska - nauczyciel dyplomowany

mgr Patryk Wądołowski - nauczyciel mianowany

mgr Anna Szymańczyk - nauczyciel dyplomowany

 

 

Matematyka

mgr Elżbieta Czajkowska - nauczyciel dyplomowany

mgr Iwona Gronczewska - nauczyciel dyplomowany

mgr Iwona Kowalska - nauczyciel dyplomowany

mgr Katarzyna Palińska - nauczyciel dyplomowany

 

Fizyka

mgr Agnieszka Waśniewska - nauczyciel dyplomowany

 

Chemia

mgr Iwona Gronczewska - nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Nowakowska - nauczyciel dyplomowany

 

Biologia

mgr Małgorzata Nowakowska - nauczyciel dyplomowany

mgr Ewa Pakuszewska - nauczyciel dyplomowany

mgr Marlena Wygocka - nauczyciel mianowany

 

Geografia

mgr Natalia Ogonowska - nauczyciel dyplomowany

 

Plastyka

mgr Hanna Długołęcka - nauczyciel dyplomowany

 

Muzyka

mgr Anna Burszewska - nauczyciel dyplomowany

mgr Hanna Długołęcka - nauczyciel dyplomowany

 

Zajęcia techniczne

mgr Janusz Prusak - nauczyciel dyplomowany

mgr Aldona Chrząszcz - nauczyciel dyplomowany

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Aldona Chrząszcz - nauczyciel dyplomowany

 

Informatyka

mgr Michał Długozima - nauczyciel dyplomowany

mgr Iwona Kowalska - nauczyciel dyplomowany

mgr Katarzyna Palińska - nauczyciel dyplomowany

mgr Ewa Pozaroszczyk - nauczyciel dyplomowany

mgr Janusz Prusak - nauczyciel dyplomowany

 

Wychowanie fizyczne

mgr Sylwia Borcz - nauczyciel dyplomowany

mgr Barbara Chełmińska - nauczyciel dyplomowany

mgr Arkadiusz Chełmiński - nauczyciel dyplomowany

mgr Zbigniew Czajkowski - nauczyciel dyplomowany

mgr Łukasz Komorowski - nauczyciel mianowany

mgr Krzysztof Małecki - nauczyciel dyplomowany

mgr Adam Nałęcz - nauczyciel mianowany

mgr Krzysztof Truszczyński - nauczyciel dyplomowany

mgr Mirosława Zawistowska - nauczyciel dyplomowany

 

Religia

ks. mgr Tomasz Dec - nauczyciel kontraktowy

ks. mgr Łukasz Kamiński - nauczyciel stażysta

mgr Piotr Świercz - nauczyciel dyplomowany

 

Pedagodzy

Pedagog szkoły

mgr Ewa Pakuszewska - nauczyciel dyplomowany

 

Pedagog wspomagający

mgr Justyna Molkowska - nauczyciel dyplomowany

mgr Kamila Radecka - nauczyciel mianowany

mgr Anna Rzeczkowska - nauczyciel mianowany

mgr Beata Szcześniak - nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Tyczyńska - nauczyciel dyplomowany