patron

 

Przeszłości śpiew jak echo brzmi – od propozycji do wyboru

Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie oraz Rada Rodziców działania związane z wyborem patrona naszej szkoły, nadaniem jej imienia oraz ufundowaniem sztandaru podjęli w 2000r.

Analizie poddanych zostało wiele propozycji, wśród których znalazły się nazwiska wybitnych Polaków: Jana Pawła II, Stefana Wyszyńskiego, Wisławy Szymborskiej, Marii Skłodowskiej-Curie, Marii Konopnickiej.

Decyzję, że Gimnazjum nr 4 w Ciechanowie będzie nosiło imię Książąt Mazowieckich, podjęto po przeprowadzeniu referendum wśród uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. Wybór całej społeczności szkolnej spotkał się z pozytywną opinią Rady Miasta, która podjęła uchwałę o nadaniu Gimnazjum nr 4 w Ciechanowie imienia Książąt Mazowieckich w dniu 21 czerwca 2001r.

Podejmując decyzję o wyborze patrona, nasi gimnazjaliści postawili na historię, tradycję, wykazali bardzo emocjonalny związek z własnym regionem, z rodzinnym miastem.

Cała społeczność uczniowska zaangażowała się aktywnie w prace nad pogłębieniem wiedzy o przyszłym patronie. Wszystkie klasy odwiedziły ciechanowski Zamek Książąt Mazowieckich, a także przygotowały gazetki okolicznościowe, na których eksponowano niezwykle ciekawe materiały.

Postanowiliśmy przybliżyć historię Polski, naszego miasta, a wreszcie – naszego patrona – innym. Stąd pomysł, żeby zainspirować młodzież do poznawania przeszłości, do utożsamiania się z historią własnego regionu.