Szkolne koło PCK

PRZEWODNICZĄCY – ALICJA MADEJSKA kl. IId

OPIEKUNOWIE – p. KAMILA RADECKA, p. MARIOLA SZCZĄCHOR

 

Siedem zasad, którymi kieruje się Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża

 

1.HUMANITARYZM

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca zrodzony z troski o niesienie pomocy rannym na polu bitwy, bez czynienia jakiejkolwiek między nimi różnicy, podejmuje wysiłki, zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej, jak i krajowej, w kierunku zapobiegania we wszelkich okolicznościach cierpieniom ludzkim i ich łagodzenia. Zmierza do ochrony życia i zdrowia oraz zapewnienia poszanowania osobowości człowieka. Przyczynia się do wzajemnego zrozumienia, przyjaźni i współpracy oraz do trwałego pokoju między wszystkimi narodami.

2. BEZSTRONNOŚĆ

Nie czyni żadnej różnicy ze względu na narodowość, rasę, wyznanie, pozycję społeczną lub przekonania polityczne. Zajmuje się wyłącznie niesieniem pomocy cierpiącym, kierując się ich potrzebami i udzielając pierwszeństwa w najbardziej naglących przypadkach.

 

 

 

 3. NEUTRALNOŚĆ

W celu zachowania powszechnego zaufania Ruch powstrzymuje się od uczestnictwa w działaniach zbrojnych oraz - w każdym czasie - w sporach natury politycznej, rasowej, religijnej lub ideologicznej.

 

 

 

 4. NIEZALEŻNOŚĆ

Ruch jest niezależny. Stowarzyszenia krajowe służąc pomocą władzom publicznym w ich działalności humanitarnej i podlegając prawu obowiązującemu w ich działalności humanitarnej i podlegając prawu obowiązującemu w ich państwach, powinny zawsze korzystać z samodzielności pozwalającej im na działania w każdym czasie, zgodnie z zasadami Ruchu.

 

 

 

 5. DOBROWOLNOŚĆ

Ruch niesie pomoc dobrowolnie, nie kierując się chęcią osiągnięcia jakiejkolwiek korzyści.

 

 

 

 

6. JEDNOŚĆ

W każdym kraju działa tylko jedno stowarzyszenie Czerwonego Krzyża albo Czerwonego Półksiężyca. Powinno ono być otwarte dla wszystkich i obejmować swą humanitarną działalnością obszar całego kraju.

 

 

 

7. POWSZECHNOŚĆ

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, w którym wszystkie stowarzyszenia mają równe prawa i obowiązek niesienia sobie nawzajem pomocy, prawa i obowiązek niesienia sobie nawzajem pomocy, obejmuje swoją działalnością cały świat.

 

 

 

 

 

źródło: www.pck.pl

Działania naszego koła w roku szkolnym 2016/2017

 
              Wyprawka dla żaka
         I turniej Piłki Nożnej o puchar Polskiego Czerwonego Krzyża 

 

            Koncert charytatywny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Dzień Walki z Głodem

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Dzień Młodych

 

 

 

 

 

 

 

               Dzień Edukacji Narodowej w Oddziale PCK

 

 

 

 

 

 

Działania naszego koła w roku szkolnym 2015/2016

 

 

 

 

      Wyprawka dla żaka

 

 

 

 

 

 

 

      Dzień Walki z Głodem

 

 

 

 

 

 

 

     Koncert charytatywny

 

 

 

 

 

 

 

 

       Dzień Edukacji Narodowej w siedzibie OR PCK

 

 

 

 

 

 

 

     Czerwonokrzyska Gwiazdka PCK

 

 

 

 

 

         

 

 

       Olimpiada inna niż wszystkie
 

 

 

 

 

Działania naszego koła w roku szkolnym 2014/2015

 

 

 

 

     Wyprawka dla żaka

 

 

 

 

 

 

 

        Dzień walki z głodem

 

 


 

 

 


 

           Koncert charytatywny PCK

 

 

 

 

 

 

 

          

             Olimpiada PCK

 

 

 

 

 

 

 

           Czerwonokrzyska gwiazdka

 

 

 

 

 

         

      

       Międzyklasowy turniej piłki nożnej

 

 

 

 

 

 

 

        Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia – etap okręgowy

 

 

 

  

 

 

               Wielkanoc z PCK

 

 

 

 

 

              

 

       Z wizytą w mobilnym punkcie poboru krwi

 

 

 

 

 

                              

 

          Podsumowanie programu profilaktycznego

 

 

 

 

 

 

 

        Koncert charytatywny 17 kwietnia 2015